ЕНЕРГЕТИЧИНИЙ СЕРТИФІКАТ ДЛЯ ДАБІ, ЕКСПЕРТИЗИ, ПРОГРАМИ ЕНЕРГОДІМ

Виконую будь-які роботи пов'язанні зі сферою енергоефективності вчасно та якісно. 

   

Для перегляду виконаних робіт завантажуйте базу даних сертифікатів енергоефективності Держенергоефективності. В графі Виконавець вказуєте Куцевалов Олександр (Станом на 01.09.2020 зроблено 74 сертифіката).

 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Енергосертифікат будівлі - електронний документ встановленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі, наведено сформовані у встановленому законодавством порядку рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі

Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для:
1) об’єктів будівництва (
нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
2)
будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;
3)
будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);
4)
будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.
У разі якщо термомодернізація здійснюється за рахунок коштів державної підтримки шляхом реконструкції або капітального ремонту,
сертифікація енергетичної ефективності будівлі здійснюється під час розроблення проектної документації на будівництво.

 
 

РОЗДІЛ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Розділ "Енергоефективність" повинен входити до складу проекту житлових будинків згідно з ДБН В.2.2-15 та громадських будинків згідно з  ДБН В.2.2-9. У розділі повинні бути узагальнені рішення окремих частин проекту щодо дотримання вимог з енергоефективності, вжиття заходів
ефективного використання енергії, виконання основної вимоги "економія енергії" згідно з ДБН В.1.2-11, визначення класу енергетичної ефективності будинку згідно з ДБН В.2.6-31, ДСТУ-Н Б А.2.2-5.

Також до розділу енергоефективність додається енергетичний паспорт будівлі.
Розділ "Енергоефективність" складають проектні організації під час розроблення проекту та прив'язування його до умов конкретного будівельного майданчика на стадії "Проект" або "Робочий проект" у залежності від категорії складності будинку згідно з ДБН А.2.2-3.
За необхідності замовник та проектна організація можуть доручити
виконання робіт щодо підготовки розділу "Енергоефективність" стороннім організаціям.

 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ БУДИНКУ

Енергетичний паспорт будівлі розробляється для підтвердження показників енергетичної ефективності будинку вимогам ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» та складається за формою, яку наведено у ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».
Енергетичний паспорт будівлі необхідний:
- під час розроблення проекту на «
стадії ескізний проект», «проект», «робочий проект» та є додатком до "Розділ "Енергоефективність";
- під час здачі об’єкта будівництва до експлуатації.
Енергетичний паспорт будинку на існуючі будівлі розробляється за необхідністю.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ

Енергетичний аудит - систематизований аналіз використання енергії та споживання енергії у межах, визначених характером та обсягом робіт з енергетичного аудиту, з метою визначення, кількісного вираження  про можливості підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності.

Процес проведення енергетичного аудиту складається з таких етапів:
a) планування енергоаудиту;
b) попередня нарада і збирання даних;
c) планування вимірювань;
d) проведення огляду об’єкта;
e) аналізування;
f) представлення звіту за результатами енергоаудиту;
g) заключна нарада.

Після проведення енергетичного аудиту замовник отримає:

1) Звіт з енергетичного аудиту (Включає в себе опис існуючого стану будівлі та інженерних мереж, енергоефективні заходи, що можуть бути реалізовані в рамках підвищення енергоефективності будівлі, інвестиційну оцінку кожного заходу та проекту в цілому);
2)
Енергетичний паспорт будівлі;
3) Сертифікат енерегетичної ефективності будівлі.
 

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Є запитання? Телефонуйте або пишіть на електронну пошту:

+380961066757

©2019 Energyefficiency